ZT Retro - шаблон joomla Новости

Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

عروسک ها و اسباب بازی های نقاشی های اخیر نفیسه عمران هراسی پنهان را نمایش می دهند،گونه ای فضای آخرالزمانی که با جهان تخیلی عروسک ها ساخته می شود. این جها ن عروسک ها و کارتون ها آنقدر انباشته شده که به خلاف کارکر د عروسک ها بدل شده است.این فضای آخرالزمانی متعلق به جهانی است که از تخیل ما شکل گرفته است،به قول فرانسیسکو گویا از طرفی این سنت نقاشی های ریز نگار و انبوه و .» رویای عقل هیولا می زاید « در مقدمه مجموعه ی چاپی اش کاپریس کالیدوسکپ گونه را در نقاشی های قرون وسطایی از جهنم یا نقاشی های هیرونیموس بوش یا حتی نقاشی های جهنم قهوه خانه در ایران باز می یابیم. نفیسه عمران اما با انبوه سازی عروسک ها و کارتون ها توانسته این سنت ها را به جهان امروز بکشاند.عروسک هایی که بادقت و وسواس همجوار هم قرار می گیرند و داستان های کوچک تری را می سازند که از این همنشینی بوجود می آید.انبوه سازی نقاشی های عمران به انتزاع می انجامد،تصویری انتزاعی از یک آشوب که در آن قوانین تازه و تصاویر مشخص ،جایگاه خود را دارند.آیا این آشوب مخلوقاتی است که از تخیل ما آفریده شده؟ فرجامی است که به انتظار ما نشسته؟ یا خیلی ساده، بازی هایی است که می رود تا فراموش شوند؟
دکتربهنام کامرانی